KLAUZULA INFORMACYJNA - PRAWNI OPIEKUNOWIE I DZIECI SP7

 

O Szkole

   Jesteśmy Szkołą z Klasą i Szkołą Promującą Zdrowie. Otwartą, dynamiczną i godną zaufania. Tworzymy przyjazną i bezpieczną atmosferę m.in. poprzez realizację programów adaptacyjnych, profilaktycznych, przeciwdziałanie przemocy oraz warsztatów integracyjnych. Należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.Tradycją naszej szkoły jest organizowanie festynów rodzinnych integrujących społeczność lokalną. Nasze mocne strony to: edukacja regionalna, ekologiczna i prozdrowotna.

 

 

"Katyń - ocalić o zapomnienia"

projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Parafiada"